Godziny pracy

6151615 - dzieci na 10 godzin

700 - 1600 - dzieci na 9 godzin

8001300 dzieci na 5 godzin

Szukaj

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. informuje,

że 6. 11. 14r.  o godz. 1700 w świetlicy szkolnej odbędzie się spotkanie z pedagogiem zatrudnionym

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rzeszowie.

 

Zapraszamy rodziców dzieci 3,4,5,6 letnich.

Po prelekcji odbędzie się spotkanie grupowe z wychowawczyniami.

 

 


KONKURS PLASTYCZNY


Jesienne dni to idealny czas, by rozwijać skrzydła wyobraźni i tworzyć z dziećmi fantastyczne prace. Zatem, w związku ze zbliżającym się 25 listopada "Światowym Dniem Pluszowego Misia", zapraszamy do udziału w wewnątrzprzedszkolnym konkursie plastycznym pod hasłem "MIŚ MOIM PRZYJACIELEM JEST".

Cele konkursu:

 • upowszechnianie wśród dzieci Światowego Dnia Pluszowego Misia,
 • rozwijanie aktywności twórczej,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • promowanie talentów plastycznych dzieci,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych,
 • współpraca z rodzicami.

 

Regulamin konkursu:


1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku  5-  6 lat,
2. Wytyczne dotyczące wykonania prac:

 • technika pracy: dowolna,
 • format pracy: dowolny,
 • dopuszczalna forma przestrzenna.

3. Kryteria oceny prac konkursowych:

 • walory artystyczne,
 • pomysłowość i oryginalność,
 • różnorodność wykorzystanych materiałów,
 • widoczny wkład dziecka oraz widoczny wkład rodzica.

4.  Każda praca powinna zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę (imię i nazwisko dziecka, wiek, grupa, telefon kontaktowy).
5. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.

6. Termin składania prac: do 20.11.2014r.
7. Prace należy dostarczyć do wychowawców grup.

 

Organizator konkursu: Agnieszka Prucnal

 

 


ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Lp.

Grupa wiekowa

Nr dopuszczenia

Przez  MEN

Tytuł  programu

Autor  programu

Podręczniki -Wydawnictwo

1.

6 - latki-

„Nasze przedszkole”

Program Wychowania

Przedszkolnego


Małgorzata Kwaśniewska
i Wiesława Żaba-Żabińska


„Odkrywam siebie”

W. Żaba-Żabińska

MAC EDUKACJA

2.

6 - latki

AZ-0-01/10

Program Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w przedszkolach i w szkołach

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

„Jesteśmy dziećmi Bożymi”

Podręcznik do religii dla dzieci pięcioletnich

Pod red. Ks. S. Łabendowicza

Wyd. Diecezjalne

3.

5 - latki


-

„Nasze przedszkole”

Program Wychowania

Przedszkolnego


Małgorzata Kwaśniewska
i Wiesława Żaba-Żabińska


„Odkrywam siebie”

W. Żaba-Żabińska

MAC EDUKACJA

4.

5 - latki

AZ-0-01/10


Program Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w przedszkolach i w szkołach

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

„Jesteśmy dziećmi Bożymi”

Podręcznik do religii dla klasy „0”

Pod red. Ks. S. Łabendowicza

Wyd. Diecezjalne

5.

4- latki-

„Nasze przedszkole”

Program Wychowania

Przedszkolnego


Małgorzata Kwaśniewska
i Wiesława Żaba-Żabińska


„Odkrywam siebie”

W. Żaba-Żabińska

MAC EDUKACJA

6.

3- latki-

„Nasze przedszkole”

Program Wychowania

Przedszkolnego

MAC EDUKACJA


Małgorzata Kwaśniewska
i Wiesława Żaba-Żabińska


BrakProgramy zgodne z  Podstawą programową wychowania przedszkolnego

z dn. 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia

15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz.17)


 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM

Nasze przedszkole zostało utworzone 15 grudnia 1988 roku. Od 1 września 2002 roku zostało przyłączone do Zespołu Szkół imienia Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim.

Dyrektorem Zespołu Szkół i Przedszkola Samorządowego jest pan mgr Wiesław Sondej. W przedszkolu pracuje 13 nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz 7 pracowników obsługi przedszkola.

Przedszkole zlokalizowane jest przy trzech obiektach sportowych: stadion sportowy, stadion ze sztuczną nawierzchnią tzw. "Orlik" oraz obok basenu. Mieści się w wolno stojącym budynku parterowym.

Atutem naszego przedszkola jest okazały ogród, wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek wraz z ogrodem znajdują się na terenie ogrodzonym.

Dzieci uczęszczające do przedszkola pochodzą z terenu całej gminy.

W roku 2011 w budynku Zespołu Szkół został utworzony oddział "O", a w 2012 roku oddział pięciolatków. Podyktowane to było wciąż rosnącym zainteresowaniem rodziców edukacją przedszkolną, jak również rosnącą liczbą dzieci. Obecnie w Zespole Szkół im. Jana Pawła II znajdują się trzy oddziały przedszkolne - dwie grupy sześciolatków oraz grupa pięciolatków.

W przedszkolu realizowano dwa projekty współfinansowane z EFS, w latach 2008 – 2011. Kwota dofinansowania projektów to 497314.44 PLN. W projektach uczestniczyło 94 dzieci z terenu gminy. Dzieci uczęszczały na zajęcia teatralne, matematyczno – przyrodnicze, artystyczne, j. angielski, rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych. W ramach projektu dzieci wyjechały na 8 wycieczek edukacyjnych do Skansenu w Kolbuszowej, Zamku w Łańcucie, Teatru Maska, Stadniny koni w Zabajce, Fantazji w Rzeszowie. W ramach projektów zakupiono wiele zabawek edukacyjnych, sprzęt audio – wizualny, sprzęt komputerowy, aparat cyfrowy, sprzęt sportowo – rekreacyjny, zabawki, stroje teatralne.