Godziny pracy

6151615 - dzieci na 10 godzin

700 - 1600 - dzieci na 9 godzin

8001300 dzieci na 5 godzin

Szukaj

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II

w Sokołowie Małopolskim

 

Ogłasza zapisy do przedszkola na rok szkolny 2015/16

w dniach od 2 marca 2015r. do 13 marca 2015r.

 

Dzieci 3-letnich, 4-letnich, 5-letnich.

Kartę zgłoszenia dziecka należy pobrać w przedszkolu

przy ulicy Partyzantów 2 w godzinach 730 – 1600

lub na stronie internetowej szkoły www.zsjp2sokolowmlp.pl

oraz przedszkola www.przedszkole-sokolow.pl

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW NAUCZYCIELI W STYCZNIU 2015r.

Gr. I

mgr Barbara Kuca - 23.01.2015r., 1300 (piątek)

Gr. II

mgr Halina Piekło  - 23.01.2015r., 1300 (piątek)

Gr. III

mgr Agnieszka Prucnal  - 23.01.2015r., 1600 (piątek)

Gr. IV

mgr Ewa Błazik - 20.01.2015r., 1600 (wtorek)

Gr. V

mgr Monika Majka - 22.01.2015r., 1600 (czwartek)

Gr. VI

mgr Małgorzata Ożóg - 23.01.2015r., 1515 (piątek)

Gr. VII

mgr Edyta Łuszczki, mgr Anna Koziarz - 23.01.2015r., 1600 (piątek)

Gr. VIII

mgr Halina Świętoń - 19.01.2015r., 1300 (piątek)


HARMONOGRAM DYŻURÓW NAUCZYCIELI W MARCU 2015r.

Gr. I

mgr Barbara Kuca - 2.03.2015r., 1300 (poniedziałek)

Gr. II

mgr Halina Piekło  - 2.03.2015r., 1300 (poniedziałek)

Gr. III

mgr Bożena Walicka  - 5.03.2015r., 1600 (czwartek)

Gr. IV

mgr Mariola Rogala - 4.03.2015r., 1600 (środa)

Gr. V

mgr Monika Majka - 17.03.2015r., 1600 (wtorek)

Gr. VI

mgr Małgorzata Ożóg - 6.03.2015r., 1515 (piątek)

Gr. VII

mgr Edyta Łuszczki, mgr Anna Koziarz - 6.03.2015r., 1600 (piątek)

Gr. VIII

mgr Krystyna Rzucidło - 6.03.2015r., 1300 (piątek)
 

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Lp.

Grupa wiekowa

Nr dopuszczenia

Przez  MEN

Tytuł  programu

Autor  programu

Podręczniki -Wydawnictwo

1.

6 - latki-

„Nasze przedszkole”

Program Wychowania

Przedszkolnego

Małgorzata Kwaśniewska 

i Wiesława Żaba-Żabińska

„Odkrywam siebie”

W. Żaba-Żabińska

MAC EDUKACJA

2.

6 - latki

AZ-0-01/10

Program Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w przedszkolach i w szkołach

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

„Jesteśmy dziećmi Bożymi”

Podręcznik do religii dla dzieci pięcioletnich

Pod red. Ks. S. Łabendowicza

Wyd. Diecezjalne

3.

5 - latki


-

„Nasze przedszkole”

Program Wychowania

Przedszkolnego

Małgorzata Kwaśniewska 

i Wiesława Żaba-Żabińska

„Odkrywam siebie”

W. Żaba-Żabińska

MAC EDUKACJA

4.

5 - latki

AZ-0-01/10


Program Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w przedszkolach i w szkołach

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

„Jesteśmy dziećmi Bożymi”

Podręcznik do religii dla klasy „0”

Pod red. Ks. S. Łabendowicza

Wyd. Diecezjalne

5.

4- latki-

„Nasze przedszkole”

Program Wychowania

Przedszkolnego


Małgorzata Kwaśniewska
i Wiesława Żaba-Żabińska


„Odkrywam siebie”

W. Żaba-Żabińska

MAC EDUKACJA

6.

3- latki-

„Nasze przedszkole”

Program Wychowania

Przedszkolnego

MAC EDUKACJA


Małgorzata Kwaśniewska
i Wiesława Żaba-Żabińska


Brak

Programy zgodne z  Podstawą programową wychowania przedszkolnego

z dn. 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia

15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz.17)


 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM

Nasze przedszkole zostało utworzone 15 grudnia 1988 roku. Od 1 września 2002 roku zostało przyłączone do Zespołu Szkół imienia Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim.

Dyrektorem Zespołu Szkół i Przedszkola Samorządowego jest pan mgr Wiesław Sondej. W przedszkolu pracuje 13 nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz 7 pracowników obsługi przedszkola.

Przedszkole zlokalizowane jest przy trzech obiektach sportowych: stadion sportowy, stadion ze sztuczną nawierzchnią tzw. "Orlik" oraz obok basenu. Mieści się w wolno stojącym budynku parterowym.

Atutem naszego przedszkola jest okazały ogród, wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek wraz z ogrodem znajdują się na terenie ogrodzonym.

Dzieci uczęszczające do przedszkola pochodzą z terenu całej gminy.

W roku 2011 w budynku Zespołu Szkół został utworzony oddział "O", a w 2012 roku oddział pięciolatków. Podyktowane to było wciąż rosnącym zainteresowaniem rodziców edukacją przedszkolną, jak również rosnącą liczbą dzieci. Obecnie w Zespole Szkół im. Jana Pawła II znajdują się trzy oddziały przedszkolne - dwie grupy sześciolatków oraz grupa pięciolatków.

W przedszkolu realizowano dwa projekty współfinansowane z EFS, w latach 2008 – 2011. Kwota dofinansowania projektów to 497314.44 PLN. W projektach uczestniczyło 94 dzieci z terenu gminy. Dzieci uczęszczały na zajęcia teatralne, matematyczno – przyrodnicze, artystyczne, j. angielski, rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych. W ramach projektu dzieci wyjechały na 8 wycieczek edukacyjnych do Skansenu w Kolbuszowej, Zamku w Łańcucie, Teatru Maska, Stadniny koni w Zabajce, Fantazji w Rzeszowie. W ramach projektów zakupiono wiele zabawek edukacyjnych, sprzęt audio – wizualny, sprzęt komputerowy, aparat cyfrowy, sprzęt sportowo – rekreacyjny, zabawki, stroje teatralne.